S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Instagram

Tovar v AKCII

Cena 17,90 EUR
skladom
Cena 11,90 EUR
skladom
Cena 1,90 EUR
skladom


Ochrana osobných údajov
Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, pristupujeme k nej zodpovedne a dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Radi by sme Vám preto poskytli informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov). Legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon SR č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

Chceme, aby ste boli presvedčení, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Naším cieľom je byť transparentní voči všetkým zákazníkom, aby sme si boli istí, že rozumejú tomu, ako používame ich osobné údaje.

 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. V tejto časti Vám prístupnejšou a zrozumiteľnejšou formou vysvetlíme, čo je vlastne spracúvanie osobných údajov a jednotlivé pojmy spájané so spracúvaním.

 • Osobný údaj – akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás môžeme identifikovať, ako napr. meno, priezvisko, ale aj email, IP adresa a pod.
 • Dotknutá osoba – ste ňou Vy, ak sa jedná o Vaše osobné údaje.
 • Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s Vašimi osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a pod.
 • Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 • Sprostredkovateľ – ten, kto spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
 • Účel – prečo spracúvame Vaše osobné údaje.
 • Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania Vašich osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
 • Nariadenie GDPR – hlavný právny predpis týkajúci sa ochrany Vašich osobných údajov, ktorý sa začína uplatňovať od 25. mája 2018.
 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

2.1.  Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť EVELYNS, s.r.o., Národná 34, 010 01 Žilina, IČO: 53 054 296, IČ DPH: SK2121237833, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č.74613/L (ďalej len "správca").

2.2.  Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: názov firmy a adresa pre doručovanie EVELYNS, s.r.o., Národná 34, 010 01 Žilina, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty obchod@evelyns.sk, telefón +421948454353, +421948545535.

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Účelom spracovanie osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

4.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 1. AKÉ INFORMÁCIE O VÁS V NAŠOM E-SHOPE ZÍSKAVAME

5.1. Počas vašej návštevy nášho e-shopu spracovávame len informácie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia sa na chránený server a spracujú sa v rozsahu aký povolíte alebo je povolený zákonom. Máte možnosť niektoré informácie neuviesť alebo nesúhlasiť s ich spracovaním, čo však môže znamenať, že nebudete môcť využiť niektorú z našich ponúk, služieb alebo funkcionality nášho e-shopu. Osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej objednávky sa spracovávajú pre tento účel bez ďalšieho vašeho špeciálneho súhlasu, súhlas udeľujete automaticky odoslaním vašej objednávky.

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Pri odovzdávaní vašich osobných údajov vždy zabezpečíme najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ich ochrany. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú - prevádzkovateľ eshopového systému, účtovná firma (pre účely spracovania fakturačných dát a účtovníctva), zásielkové, poštové a kuriérske spoločnosti.

 1. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL (proces Secure Socket Layer). SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete. Vaše údaje chránime pred stratou, neoprávnennou manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích strán.

8.2. Dáta spracúvame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú požadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 1. ZBIERANIE ÚDAJOV

9.1. POUŽITÍM COOKIES. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve tejto webovej stránky, aby vám zjednodušili jej používanie. Súbory cookie neposkytujeme sprostredkovateľom, resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve tejto webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním webovej stránky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookie, nenavštevujte túto webovú stránku alebo súbory cookie aktívne vymažte, alebo zablokujte. Ak odmietnete používanie cookie, túto stránku budete môcť naďalej navštevovať, niektoré funkcie však nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám súvisiacich napríklad s prihlásením registrovaného užívateľa či nakupovaním. Pomáhajú nám tiež zhromažďovať analytické informácie o používaní tejto stránky. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve tejto webovej stránky.

9.1.1 Typy súborov cookie sú:

 • dočasné súbory cookie - sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas trvania relácie a po jej ukončení sa odstránia.
 • trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

9.1.2. Ponuka prevažnej časti prehliadačov internetu obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, t.j. prehliadač zvyčajne obsahuje možnosti, ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

9.1.3. Pri návšteve našej webovej stránky automaticky zhromažďujeme aj technické a štatistické údaje o využívaní internetového obchodu www.evelyns.sk nastavením cookies. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • typ a verzia prehliadača
 • webová stránka, z ktorej ste nás navštívili
 • používaný operačný systém
 • dátum a čas vašich návštev na jednotlivých webových stránkach
 • informácie týkajúce sa spojenia vašej návštevy s vašim oslovením
 • niektorým z marketingových komunikačných kanálov

9.1.4. Tieto údaje sa používajú na zlepšovanie funkcionality nášho e-shopu a kvality služieb a sú vyhodnocované výlučne anonymne a využívané len ako štatistické údaje.

9.2. POUŽÍVANÍM SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE TAG MANAGER. Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré sú analytickými službami poskytovanými  spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics a Google Tag Manager používa cookies na analýzu užívateľského správania a lokality prístupu na naše stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skombinuje / anonymizuje poslednú časť adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania prehľadov aktivity na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s vyhodnotením optimalizácie webových stránok a užívateľským správaním zákazníkov. Spoločnosť Google vašu IP adresu nepriradí k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Súbory cookie môžete odmietnuť príslušným nastavením vášho počítača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využívať plnú funkcionalitu týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na internetovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Zakázať službu Google Analytics a získať ďalšie informácie o tejto službe môžete na tejto adrese: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese: https: //www.google.de/intl/en_uk/policies/. Službu Google Analytics používame aj na štatistickú analýzu údajov služby cookie v službe AdWords. Ak s tým nesúhlasíte, toto štatistické zisťovanie môžete zakázať v Správcovi predvolieb reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk)

9.3. GOOGLE REMARKETING. Na službu Google Remarketing používame webovú službu Google Inc., USA (ďalej len "Google"). Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach. Spoločnosť Google používa na tento účel súbory cookie. V rámci remarketingu sa tieto súbory cookie používajú na to, aby vás upozorňovali - na základe návštevy našej webovej stránky - na iné webové stránky tým, že zobrazujú online inzerciu našich produktov a služieb. Ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete tu. Ak nechcete používať súbory cookie, skontrolujte, či váš prehliadač blokuje používanie súborov cookie. Upozorňujeme však, že v takýchto prípadoch nebudete môcť využívať všetky funkcie ponúkané našim internetovým obchodom. Pomocou Správcu predvolieb reklám Google môžete tiež deaktivovať zobrazovanú reklamu kliknutím na nasledujúci odkaz a úpravou reklám v reklamnej sieti Google: www.google.com/settings/ads/onweb/.

9.4. FACEBOOK PIXEL. Správca navyše používa takzvaný Facebook Pixel, ktorý je nasadený na našich webových stránkach. Ide o produkt spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Umožňuje sledovanie správania používateľa po tom, ako bol používateľ presmerovaný na webovú stránku inzerenta kliknutím na reklamu na Facebooku. Toto sa používa na vyhodnotenie účinnosti reklám na internete v záujme štatistického zisťovania a výskumu trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné nastavenia. Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, preto ich nespájame s konkrétnymi užívateľmi. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook a prepájajú sa s účtami užívateľov, aby spoločnosť Facebook mohla využívať údaje na vlastné reklamné účely v súlade s usmerneniami o využívaní údajov v službe Facebook (https://www.facebook.com / about / privacy /). Facebooku a jeho partnerom môžete povoliť, aby zobrazovali reklamy na Facebooku i mimo nej. Ak chcete odvolať svoj súhlas so zobrazovaním reklám na Facebooku, kliknite sem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zmeňte nastavenie svojho účtu na Facebooku.

9.5. Prevádzkovatelia pluginov používaných v našich službách. Ak ste členom jednej alebo viacerých z nasledovných sociálnych sietí a nechcete, aby Prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s vašimi členskými dátami už uloženými u Prevádzkovateľa, prosím odhláste sa zo sociálnej siete pred použitím našich služieb.

9.6. Facebook. Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko ("Facebook"). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

9.7. Google+  Správca údajov: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Googlu na adrese: https://www.google.com/privacy

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

10.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 2 týchto podmienok.

10.2. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu emailových newsletterov telefonicky na t.č. +421 948 454 353, písomne na adrese správcu uvedenú v čl. 2. týchto podmienok, emailom na obchod@evelyns.sk alebo priamo v emailovom newsletteri kliknutím na "Odhlásiť sa zo zasielania newsletterov".

10.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte právo kedykoľvek sa obrátiť s Vašim podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220.

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov: Tel.: + 421 2 32 31 32 14 Fax: + 421 2 32 31 32 34 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 7.5.2020 

N2FlZTEz