Kontakt

Telefón: +421 948 454 353
Email: obchod@evelyns.sk   

Fakturačné údaje / Adresa pre zasielanie tovaru :
EVELYNS, s.r.o.
Národná 34
010 01 Žilina
 
IČO: 53054296, DIČ: 2121237833,
IČ DPH: SK2121237833 / Spoločnosť je platcom DPH

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo:  74613/L

Bankový účet: FIO Banka, IBAN: SK30 8330 0000 0022 0180 2359
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Predmestská 71, P. O. Box B - 89
011 79 Žilina 1