Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 (1)   Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.evelyns.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (EVELYNS, s.r.o.) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

(2)   Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.evelyns.sk je EVELYNS, s.r.o., Kostolná 638/51, 015 01  Rajec, IČO: 53054296, IČ DPH: SK2121237833.  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka č. 74613/L. Kontakt na predávajúceho: email: obchod@evelyns.sk, telefón: +421 948 545 535, +421 948 454 353.

(3) Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte svoje meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo a e-mail.
 • ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte aj obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

(4) Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY, CENA A SPôSOB DOPRAVY

(1)    Cena produktu je stanovená na www.evelyns.sk. K cene bude pripočítaná cena dopravy a platby. Konečná cena produktu vrátane dopravy a platby bude uverejnená v súhrne objednávky pred jej potvrdením.

(2)    Spotrebiteľ si môže vybrať nasledovné spôsoby dopravy a platby:

Cena a spôsob dopravy Slovensko:

 • 3,90€ Kuriér - doručenie na Vami uvedenú adresu
 • 3,50€ Slovenská pošta - zásielka do 2kg sa posiela ako listová doporučená zásielka - 1.trieda, v prípade väčších rozmerov a váhy sa posiela ako balík na poštu.
 • 2,90€ Packeta (starý názov Zásielkovňa) - zásielka je doručená na výdajné miesto Zásielkovňe (po novom Packeta), ktoré si vyberiete už pri vytváraní objednávky.

Pri objednávke od 49€ je cena za dopravu 0,00€.

Cena a spôsob platby Slovensko:

 • 1,90€ Platba na dobierku - platba pri prevzatí zásielky.
 • 0,00€ Platba vopred prevodom na účet - platba vopred bankovým prevodom na náš bankový účet. Tovar odosielame až po pripísaní platby na náš bankový účet.
 • 0,00€ Platba kartou online - po dokončení objednávky ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu BARION. Túto platbu registrujeme ihneď. 

Cena a spôsob dopravy pre krajiny EU:

 • 4,50€ Packeta Z-Point PP - Doručenie na výdajné miesto (platí pre krajiny: CZ, HU, PL)
 • 6,50€ Kuriér - Doručenie domov (platí pre krajiny: AT, CZ, DE, GR, HR, HU, PL, RO)
 • 10,90€ Kuriér - Doručenie domov (platí pre krajiny: BE, BG, DK, FR, IT, LT, NL, SI)
 • 14,90€ Kuriér - Doručenie domov (platí pre krajiny: EE, ES, IE, LU, LV, PT)
 • 19,90€ Kuriér - Doručenie domov (platí pre krajiny: SE)
 • 24,90€ Kuriér - Doručenie domov (platí pre krajiny: FI)

Cena a spôsob platby pre krajiny EU:

 • 0,30€ Platba kartou online - po dokončení objednávky ste presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu BARION. Túto platbu registrujeme ihneď. 

Dobierka peniaze za tovar uhradí zákazník až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

Bankový prevod so zaslaním platobných inštrukcií – v potvrdzujúcom emaili o prijatí objednávky sú zobrazené informácie ako postupovať pri platbe prevodom, tiež sú zobrazené platobné údaje ako IBAN, číslo bankového účtu a variabilný symbol. Za tovar sa platí vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odošleme tovar s informáciou o termíne jeho odoslania.

Platba kartou - platby kartou sú jednou z najpopulárnejších platobných metód na svete. Obchodníci môžu prijímať platby kartami VISA a MasterCard od zákazníkov z celého sveta. Nemusíte mať u seba hotovosť ani vyberať z bankomatu, stačí použiť vašu kreditnú kartu a tovar zaplatiť on-line. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na stránky Barion pre dokončenie platby. Priradenie k vašej objednávke prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade.

Zľavový kupón - pravidlá a podmienky pre uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu sú uvedené pri konkrétnej zľave alebo je pri nej uvedený odkaz, kde sa informácie nachádzajú. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnená v rozpore s pravidlami tejto zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo takéto uplatnenia zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy alebo uplatnenia zľavového kupónu.

 1. DODACIE PODMIENKY A PREVZATIE TOVARU

(1)   Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Pokiaľ je tovar skladom, objednávka je vybavená odoslaním tovaru do 3 pracovných dní. Pokiaľ tovar nie je skladom, kupujúci je kontaktovaný a oboznámený s termínom dodania tovaru.

(2) Tovar je zasielaný spôsobom, ktorý kupujúci zvolil pri vykonaní objednávky.

Prevzatie tovaru:

(3)   Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so Slovenskou poštou spísať reklamáciu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

(4)   Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu prevzatím objednaného a zaplateného tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom v objednávke. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom:

(5) Kupujúci, ktorý neprevzal zásielku, bude telefonicky a v prípade nedostupnosti, e-mailom kontaktovaný so žiadosťou o informáciu, prečo si neprevzal zásielku a či má záujem o opätovné zaslanie zásielky:

 • ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky ďalšie poštovné podľa platného cenníka, o čom bude kupujúci informovaný. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady kúpnej ceny vopred bankovým prevodom.
 • v prípade, že kupujúci nemá záujem o opätovné doručenie zásielky, objednávka bude stornovaná. V prípade budúcich objednávok od tohto zákazníka si predávajúci vyhradzuje právo požadovať výhradne platbu vopred bankovým prevodom.
 • v prípade, že kupujúci nereaguje na telefonickú a ani emailovú výzvu predávajúceho v lehote 3 dní, objednávka bude stornovaná. V prípade budúcich objednávok od tohto zákazníka si predávajúci vyhradzuje právo požadovať výhradne platbu vopred bankovým prevodom.
 1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

(1)   Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo emailom) na adresu: EVELYNS, s.r.o., Kostolná 638/51, 015 01  Rajec, email: obchod@evelyns.sk. Na tento účel môžete použiť  vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

(2)   Po odstúpení od zmluvy (objednávky) vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, tzn. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bude doručené vaše odstúpenie od zmluvy (prípadne doručený vrátený tovar, ak vám už bol tovar doručený). Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne neuviedli iný spôsob platby, a to bez zaúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. V prípade požiadavky vrátenia platby na váš bankový účet, uveďte v odstúpení od zmluvy číslo vášho bankového účtu a kód banky, kde vám máme zaslať sumu za vrátený tovar.

(3)   Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť na adresu EVELYNS, s.r.o., Kostolná 638/51, 015 01  Rajec najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 1. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU, ZÁRUKA

(1)   Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov spotrebiteľom, ktorým je osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o vydanie záručného listu.

(2)   V prípade zistenia vady platí:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

(3)   Záruka sa nevzťahuje na:

 1. a)     Poruchy spôsobené el. prepätím, alebo bleskom.
 2. b)     Poruchy a vady spôsobené náhodným poškodením inými okolnými živlami (požiar, povodeň a iné).
 3. c)     Poruchy spôsobené neoprávneným zásahom užívateľa.
 4. d)     Poruchy spôsobené nedbalou manipuláciou (pád pri prenose a iné).
 5. e)     Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, užívaním tovaru v nevhodných podmienkach. 
 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

(1)   Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

(2)   Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť na  adresu predávajúceho EVELYNS, s.r.o., Kostolná 638/51, 015 01  Rajec reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený spolu s uvedením čísla faktúry, čísla objednávky alebo emailu, z ktorého bola objednávka produktu vykonaná.

(3)   V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo emailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa chyba prejavila.

(4)   Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Postup vybavenia reklamácie:

(5)   Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

(6)   Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

(7)   Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

(8)   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

(9)   Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

(10)  V prípade, že spotrebiteľ (kupujúci, zákazník) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)   Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

(2)   Objednávka kupujúceho je po potvrdení kupujúcim ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

(3)   Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.